SAĞLIK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

 
 
A | a

YILMAR Lojistik olarak sağlık ve güvenlik politikamız;

  • • Çalışanlarımız için güvenlik ve sağlık koşullarının devamlılığını sağlamak; tüm gerekli güvenlik araçlarını ve koruyucu ekipmanları kullanıma hazır halde tutmak,

  • • Çalışanlarımıza, görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi, eğitim, öğretim, kurs ve gözetim olanaklarını sağlamak,

  • • Çalışanlarımızı güvenlik ve sağlık faaliyetlerimize dâhil ederek bu hususlarda yönetim sistemlerini geliştirmek için fikir alışverişinde bulunmak ve birlikte riskleri en aza indirmek,

  • • Güvenliği tehlikeye atacak unsurların mümkün olan en düşük seviyelerde kalmalarını sağlamak adına proses, ekipman ve faaliyetlerimizde gerekli değişiklikleri yerine getirmek ve bu süreçleri yönetmek,

  • • Güvenlik ve sağlık konularında tüm ilgili kanun, kural ve yönetmeliklere uygun şekilde hareket etmekten oluşmaktadır.