ÇEVRE POLİTİKASI

 
 
A | a

YILMAR Lojistik olarak çevre politikamız;

    - Tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilir çevresel korumayı yakalamak için gayret göstermek,

  • - Faaliyetlerimizi geliştirirken çevresel etkilerini göz önünde bulundurmak,

  • - Enerji ve doğal kaynak tüketimini minimum düzeyde tutmak, atık ve kirliliği önlemek için yöntemler geliştirmek,

  • - Çalışanlarımıza, görevlerini etkili ve güvenli bir şekilde yerine getirirken çevreye verdikleri etkiyi asgari düzeyde tutabilmeleri için gerekli bilgi ve eğitimi sağlamak,

  • - Tüm ilgili kanun, kural ve yönetmeliklere uygun şekilde hareket etmek,

  • - Çevre dostu bir kuruluş olmanın getirdiği sorumluluğun bilinciyle atıkları geri dönüşüm ve tekrar kullanım ilkelerine uygun bir şekilde değerlendirmek,

  • ­- Devlet kurumları ve sosyal paydaşlarla çevre faaliyetlerimize ilişkin devamlı ve açık diyalog içerisinde bulunmak,

  • - Olabilecek kazalara karşı acil durum planı hazırlamak ve tatbik etmekten oluşmaktadır.